När det är något du undrar...

Frågor & svar vid mätarbyten2016-05-27T09:58:14+02:00

Är du Abonnent?
Vanliga frågor och svar vid mätarbyten:

Lysmasken har många års erfarenhet av mätarbyte och har därför satt samman de vanligaste frågorna vi får från de abonnenter som vi utför mätarbytena hos. Vi hoppas du hittar svar på just din fråga här!


Varför byts mätarna över huvud taget?
Energimätarna ska i fortsättningen kunna registrera kundens elförbrukning med timprecision. Mätarna ska också läsas av oftare än tidigare. För att din elleverantör ska kunna uppfylla dessa krav måste mätarna bytas, då det med den tidigare tekniken inte är möjligt att göra detta.

Kostar mätarbytet något för mig?
Nej, bytet är kostnadsfritt

Blir det ett strömavbrott vid mätarbytet?
Det blir ett kortvarigt strömavbrott när den gamla elmätaren demonteras och ersätts med den nya. Om elmätaren finns i dina egna lokaler, meddelar din elleverantör bytestidpunkten före bytet.

Hur får jag veta mätarställningen på den gamla och nya mätaren vid mätarbytet?
Vid mätarbytet lämnas mätarställningar för båda mätarna vid mätarplatsen, därutöver kommer anges aktuella mätarställningar i samband med nästa faktura från nätbolaget.

Måste alla mätare bytas?
Ja, alla mätare byts till den nya typen enl. tidsplanen. Man kan inte avstå från att byta mätare.

Hur kan jag boka tid för mätarbytet?
Våra montörer kontaktar vanligtvis er när mätarna byts i ert område. Det enklaste och snabbaste sättet är alltid att boka tid direkt med montör när vi är på plats, alltså på er gata.

Måste jag vara hemma vid mätarbytet?
Om din mätare är åtkomlig, t.ex. placerad utomhus eller i mätarrum behöver du inte vara hemma. I annat fall måste överenskommelse ske om lämplig tidpunkt för mätarbytet.

Kommer installatören in hos mig med egna nycklar?
Installatören kommer inte in i din bostad med egna nycklar, utan vi hoppas att du kan vara på plats när mätaren byts. Tidpunkten för mätarbyte meddelas i förväg per brev. Om mätaren är placerad i fastighetens gemensamma lokaler, behöver vi inte få tillträde till bostaden.

Hur stor är den nya mätaren?
Den nya fjärravlästa mätaren har ungefär samma storlek som den befintliga.

sv_SESwedish