Uppdraget är det viktigaste

Uppdrag2016-05-26T10:37:15+02:00

Våra uppdragsgivare

Lysmasken har fram till idag bytt eller byggt om tiotusentals elmätare och mätarplatser inom kategori 1-3 för ett antal nätägare i mellersta och södra Sverige. Även stora projekt inom fjärrvärmemätare har bedrivits under de senaste 10 åren.

Alla aktiviteter följer fastlagda riktlinjer och rutiner och effektivitet följs upp. Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel genom att vi åtar oss att arbeta med ständiga förbättringar som ska formuleras, göras kända och följas upp. Det uppskattas av kunderna.

Läs mer om våra uppdrag här till höger!

sv_SESwedish