Vår kompetens är er trygghet

Kompetens2017-10-26T16:00:59+02:00

Vi jobbar mot ständig förbättring och noll fel

Inom företaget har vi kontinuerligt byggt upp erfarenhet och kompetens genom att delta i flera stora projekt. Med detta som grund har ett unikt upplägg inom fältarbetet skapats. Detta förstärks ytterligare genom ett eget digitalt fältordersystem ”Lysis” där fältarbetet kvalitetssäkras och effektiviseras.

Kompetens

Våra tekniker har gedigen utbildning. Utöver treårig elutbildning finns ESA, AMS, Verifieringsutbildning, Heta arbeten, Arbete vid väg och HLR. Vissa tekniker har även utbildning för stolpgång.

Certifiering

Lysmasken har också ett ledningssytem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som uppfyller kraven enligt EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2007.

Kvalitets- och miljöarbete

I enlighet med vår affärsidé strävar vi efter att uppfatta kundens krav och förväntningar bättre än våra konkurrenter. Vi vill att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss och vill att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer. Lysmasken lägger stor vikt på miljö och arbetsmiljö och företaget optimerar alltid arbetet på bästa sätt för att upprätthålla en hög nivå på miljöarbetet. Vi arbetar mot ständiga förbättringar och följer lagar och krav.

sv_SESwedish